O nama

Naziv: Dubrovnik ceste d.d.

OIB: 60216477432

MBS: 060107778

Sjedište i adresa: Dubrovnik, V. Nazora 8

Registarski sud: Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku

Temeljni kapital društva: 13.295.200,00 Kn upisan u cijelosti

Ukupan broj dionica: 118.401 pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 Kn

Direktor: Roberto Krile

Predsjednik nadzornog odbora: Ivan Šale

Poslovni računi:

OTP banka d.d.
IBAN : HR18 2407 0001 1690 0269 8
SWIFT(BIC): OTPVHR2X

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN : HR29 2484 0081 1057 5268 5
SWIFT (BIC): RZBHHR2XXXX

Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR84 2390 0011 1010 0976 0
SWIFT (BIC): HPBZHR2X