Dubrovnik ceste d.d. trgovačko je društvo čija je osnovna djelatnost održavanje, zaštita i rekonstrukcija cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Trgovačko društvo Dubrovnik ceste d.d. specijalizirano je za radove redovnog održavanja javnih cesta, koje na području Dubrovačko-neretvanske županije provodi na više od 1.000 km državnih, županijskih i lokalnih cesta. Radovi redovnog održavanja organizacijski se izvršavaju kroz tri operativna područja:

  • Dubrovnik (područje grada Dubrovnika, primorskog i konavoskog dijela županije),
  • Otoci (područja poluotoka Pelješca i otoka Korčule, Lastova i Mljeta),
  • Neretva (područje doline rijeke Neretve).

Pored redovnog održavanja cesta kao osnovne djelatnosti, značajan udio u poslovnim aktivnostima društva imaju radovi izvanrednog održavanja cesta te hidrotehnički radovi (vodovodi i kanalizacije). Osnovnu djelatnost društva iz segmenta niskogradnje, nadopunjavaju komplementarne djelatnosti proizvodnje kamenih agregata te asfaltnih mješavina.