Povijest i razvoj

Povijest današnjeg trgovačkog društva Dubrovnik ceste d.d. seže u 50-te godine prošlog stoljeća, kada se osnovna djelatnost održavanja cesta obavljala kroz tehničke sekcije za održavanje, izgradnju, rekonstrukciju i zaštitu cesta. Kroz protekla desetljeća mijenjao se naziv, pravni oblik te način i opseg poslovanja, uvijek povezujući sve dijelove županije svojom cestarskom djelatnošću, radi koje je i osnovano.

Razdoblje 90-tih godina prošlog stoljeća bilo je iznimno teško za sve poslovne subjekte na području Dubrovačko-neretvanske županije, pa je tako i poduzeće za ceste pretrpjelo gubitke dijela radnih strojeva i mehanizacije, poglavito u segmentu proizvodnje građevinskog materijala.

Godine 1997., temeljem Zakona o cestama, provedena je temeljita reorganizacija cestarskog sektora te se tadašnje poduzeće Hrvatske ceste reorganizira po županijama u tri subjekta – Hrvatske ceste d.o.o. zadužene za upravljanje državnim cestama na području županije, županijsku upravu za ceste nadležnu za upravljanje županijskim i lokalnim cestama te „društvo kapitala“ koje je bilo zaduženo za izvođenje radova redovnog održavanja državnih, županijskih i lokalnih cesta na području županije. Kao „društvo kapitala“ u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je, od strane Dubrovačko-neretvanske županije, osnovano trgovačko društvo Dubrovnik ceste d.o.o.

Iako se zbog vlasničke strukture formalno pravno svrstava u trgovačka društva javnog karaktera, trgovačko društvo Dubrovnik ceste d.d. sve svoje prihode ostvaruje isključivo poslovnim aktivnostima na tržištu, jednako kao bilo koje drugo dioničko društvo u privatnom vlasništvu tj. ne ostvaruje nikakve prihode temeljem proračunskih ili izvanproračunskih sredstava.

Nakon turbulentnih 15-tak godina, 2012. godine društvo je došlo na rub egzistencije, da bi se u tom trenutku negativni trend poslovanja uspio zaustaviti i preokrenuti. Poslovanje je stabilizirano, društvo je financijski konsolidirano te je investicijama u nove kapacitete i djelatnosti omogućen ne samo opstanak na tržištu, nego i pozicioniranje kao najkvalitetnije lokalne tvrtke na tržištu niskogradnje na području Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom posljednjih 5-6 godina stvara se čvrst temelj za rast i razvoj društva u budućnosti, a jedan od najvažnijih elemenata zasigurno je ulaganje u mlade i stručno obrazovane kadrove, na kojima počiva budućnost društva. Unaprjeđivanjem poslovnih procesa implementiraju se suvremena tehnološka rješenja uz informatizaciju poslovanja, a sve u cilju kvalitetnijeg upravljanja troškovima i povećanja učinkovitosti.