Odluke

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija