Godišnja izvješća

Godišnja izvješća ZPPI

Godišnje izvješće ZPPI za 2016. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2017. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2018. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2019. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2021. godinu

Godišnje izvješće ZPPI za 2022. godinu

Godišnje fin. izvješće

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2014.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2015.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2016.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2017.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2018.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2019.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2020.

Godišnje izvješće GFI pod 31.12.2021.

Godišnje izvješće o donacijama i sponzorstvima

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2016. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2017. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2018. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2019. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2020. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2021. godinu

Izvješće o donacijama i sponzorstvima za 2022. godinu